Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/6035/11362090.pdf

MOLLET DEL VALLÈS, 13 DE MARÇ DE 2012
Destinada a: directius, caps i responsables d’empreses, centres formatius, associacions i federacions del sector de la seguretat privada; responsables i personal tècnic dels serveis jurídics de la Generalitat, així com membres dels cossos de policia de Catalunya.
Codi: 2012/80.814.00058

Objectiu

Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

Programa

8.30 h   Acollida i registre d’assistents
9 h        Benvinguda
             NÚRIA AYMERICH I ROCAVERT, directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
9.15 h   Inauguració de la jornada
             FELIP PUIG I GODES, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya
9.30 h   Àmbits d’aplicació de la norma
             JOSEP M. FORTUNY OLIVÉ, subdirector general d’Ordenació i Inspecció del Departament de Territori i Sostenibilitat

 • Moderació i presentació:
  • MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • MARC PONS I AGUILAR, facultatiu de l’Àrea de Recerca, Coneixement i Relacions Exteriors de l’Institut

10.45 h  Pausa
11.15 h  Taula rodona. Nou escenari legal per a la seguretat privada

 • Moderadora ponent: MARIA TERESA CASADO CADARSO, subdirectora general de Seguretat Interior del Departament d’Interior
  • Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior
  • Aspectes administratius: MARTA FERNÁNDEZ, inspectora en cap de l’Àrea Central de Policia Administrativa del cos de Mossos d’Esquadra
  • Aspectes de seguretat pública: TONI SÁNCHEZ, intendent en cap de la Divisió de Transports del cos de Mossos d’Esquadra

13.30 h Cloenda

 • ANDREU J. MARTÍNEZ I HERNÁNDEZ, director general d’Administració de Seguretat

Organització

Durada: 5 hores
Places: 300
Lloc de realització: auditori de l’edifici B de l’Institut
Horari marc: de 8.30 h a 14 h
Diploma: d’assistència

Inscripcions

 • El termini d’inscripció s’acaba el dimecres 7 de març de 2012.
 • Cal emplenar la sol·licitud que es troba en aquest web, a l’apartat de Serveis i tràmits > Formularis i sol·licituds > Inscripció a activitats formatives > Sol·licitud d’inscripció en jornades, seminaris i altres activitats.
 • Un cop emplenat el full s’ha de fer arribar l’original a l’Institut (per correu postal, missatgeria, etc.) però cal avançar-lo per correu electrònic a l’adreça ispc.inscripcions.sij@gencat.cat o per fax al número 93 567 5030.
 • L’Institut ha de tenir totes les sol·licituds originals abans no acabi el termini d’inscripció.
 • No es pot formalitzar la inscripció un cop iniciada l’activitat acadèmica.
 • Les inscripcions no admeses es comunicaran abans de l’inici de l’activitat.

Preu

30,00 euros

 • N’està exempt de pagament el personal de la Generalitat de Catalunya.
 • L’import de la matrícula s’ha d’abonar, abans de l’inici de la jornada, mitjançant una transferència bancària o un ingrés en efectiu. El número de compte de l’Institut és el 2013.0130.78.0200740610 de Catalunya Caixa.
 • A l’hora de fer l’ingrés s’ha d’indicar el número de factura que el Servei de Gestió Econòmica haurà tramès a la persona física o jurídica declarada deutora.

Informació

Isabel Serra: 93 567 50 69 / iserra@gencat.cat

Normativa relacionada

Article 79
Addició de les disposicions addicionals setena i vuitena a la Llei 4/2003
S’afegeixen dues disposicions addicionals, la setena i la vuitena, a la Llei 4/2003, amb el text següent:
«Setena. Personal de seguretat privada

1. D’acord amb les atribucions de coordinació dels serveis de seguretat privada amb la policia de les institucions pròpies de Catalunya que són competència de la Generalitat, el personal de seguretat privada, quan presti serveis per a garantir la seguretat en les infraestructures i els serveis de transport públic de Catalunya per compte de l’Administració o d’entitats del sector públic o empreses operadores, i sempre que el desenvolupament de les funcions es derivi del servei contractat per l’Administració o ens públic d’acord amb la legislació de contractació pública, té la condició d’agent de l’autoritat com a col·laborador dels cossos policials de Catalunya. S’han d’establir per reglament les mesures de control i els requisits de formació d’aquest personal.

2. En el marc de les juntes locals de seguretat, s’ha d’informar del nombre d’efectius del personal de seguretat privada esmentat que actua en cada municipi.
Vuitena. Autorització d’empreses de seguretat privada per la Generalitat
L’acreditació dels requisits exigits en el procediment d’autorització d’empreses de seguretat privada per part de la Generalitat es fa per mitjà d’una declaració responsable, en la forma que es determini per reglament. S’ha de comprovar la veracitat de la declaració en el termini de tres mesos.”

3 comentarios sobre “Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s