Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada.Sr. Josep Lluís Florensa i Labazuy

Mà información de Siseguridad
Mà información de Siseguridad

Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada

Analitzar des de diferents perspectives la incidència que tindrà l’article 79 de la Llei de simplificació i millorament de la regulació normativa, que indica que el personal de seguretat privada pugui adquirir, en determinades circumstàncies, la codició d’agent de l’autoritat, com a col·laborador dels cossos de policia de Catalunya. Aquesta anàlisi farà èmfasi en els aspectes legals i àmbits d’aplicació de la norma.

Aspectes penals: JOSEP LLUÍS FLORENSA LABAZUY, responsable d’Afers Penals de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Interior http://wp.me/p2n0XE-1Ja

Responsable

Sr.   Josep Lluís Florensa i Labazuy

Càrrec

Responsable d’Afers Penals
Adreça
Carrer de la Diputació, 355
Població
08009  Barcelona
Telèfon
93 551 20 00
Fax
93 551 24 24
Accessibilitat
Edifici accessible  Edifici accessible

Funcions

Controlar les actuacions penals relatives als interessos del Departament d’Interior i/o les actuacions penals relatives als membres de les direccions generals de Seguretat Ciutadana i d’Emergències i Seguretat Civil, així com del Servei Català de Trànsit, en els procediments penals incoats per òrgans judicials de Catalunya.

Controlar l’assumpció de la defensa dels interessos del Departament i/o dels membres del cos de mossos d’esquadra implicats en procediments penals incoats per òrgans judicials dels àmbits territorials de Girona, Lleida i Barcelona.

Fer el seguiment davant els òrgans de la jurisdicció penal de les actuacions que afecten els procediments penals (judicis de faltes, diligències prèvies, diligències urgents, procediments de menors, etc.) per tal de defensar els interessos del Departament i/o dels agents del cos de mossos d’esquadra.

Controlar, supervisar i verificar les actuacions necessàries en els procediments penals (procediment abreujat, sumari, etc.), tant durant la fase intermèdia com durant l’acte del judici oral, per tal de defensar els interessos del Departament i/o dels membres del cos de mossos d’esquadra implicats.

Controlar el còmput dels terminis de prescripció dels procediments penals per tal d’evitar que es produeixin situacions que perjudiquin els interessos del Departament i/o dels agents de policia implicats.

Coordinar l’activitat processal i penal dels altres professionals habilitats per a la defensa dels interessos del Departament i/o dels membres del cos de mossos d’esquadra implicats en procediments penals.

Controlar i supervisar les relacions de l’Assessoria Jurídica en matèria penal amb els altres centres d’actuació penal (Gabinet Jurídic, advocats de lliure exercici, etc.) i amb els serveis d’assessorament jurídic del Departament, així com amb els òrgans tècnics del cos de mossos d’esquadra.

Estudiar i analitzar les principals novetats legislatives, doctrinals i jurisprudencials que es produeixin en l’àmbit penal i processal, i comunicar les conclusions extretes d’aquest anàlisi als diferents serveis d’assessorament jurídic del Departament i als òrgans tècnics del cos de mossos d’esquadra.

Supervisar les bases de dades del treball penal, confeccionar informes estadístics d’aquest treball i formular propostes d’adequació o modificació d’acord amb el resultat d’aquests informes.

Participar en la formació dels membres del cos de mossos d’esquadra als efectes de les seves actuacions davant els òrgans judicials i als efectes del seu reciclatge i formació permanent respecte de les novetats legislatives.

2 comentarios sobre “Jornada sobre la condició d’agent de l’autoritat del personal de seguretat privada.Sr. Josep Lluís Florensa i Labazuy

Deja una respuesta

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s